Live

Live Entertainment är ett resultat av en naturlig utveckling inom Burgsvik Group, att eftersträva utveckling av helhetsupplevelser för sina enheter i framförallt Stockholm och Göteborg men även i övriga Sverige och Norden.

Live

Bokningsenheten A Star fokuserar på musikalisk bredd med särskild inriktning mot 70-, 80- och 90-talsartister. A Star anordnar, säljer och bokar konserter, konsertserier, shower, festivaler och andra liveuppträdanden