Vårt ansvar

Burgsvik Group är ett svenskt familjeföretag som äger, driver och utvecklar bolag inom servicenäringen.

Med storlek kommer ansvar, och vi är så pass stora att våra val gör skillnad.

Därför strävar vi efter att göra så bra val som möjligt genom hela organisationen. Målsättningen är att hållbarhetsarbetet ska bli integrerat i alla verksamhetsdelar där långsiktighet står i fokus och vi följer självklart alla lagar och regler tillämpliga för vår verksamhet.

Klimatpåverkan från mat har en stor betydelse vid restaurangverksamhet och här blir våra val avgörande.

Därför är vi noga med att alltid göra så bra val som möjligt genom noga valda menyer, främja det ekologiska, arbeta mot matsvinn, källsortera det avfall och i den mån möjligt välja svenska råvaror.

På merparten av våra enheter serverar vi nästan all vår mat på porslin istället för engångsmaterial. Detta gör att vi undviker över 80 ton av engångsartiklar från våra miljoner kunder varje år.

Vi förespråkar utvecklingen av miljövänlig teknologi och arbetet för att minska den egna energiförbrukningen sker kontinuerligt.

Vi strävar efter att övergå till förnybar energi i vår energianvändning och arbetar med att mäta och följa upp vår energiförbrukning regelbundet och systematiskt.

För oss är det självklart att arbeta aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågor på alla nivåer inom vår verksamhet.

Vi har en stark tro på individens förmåga med en företagskultur som främjar denna tro. Vi är stolta över att vi har en majoritet av kvinnor i ledande positioner, och vi ser även att aktivitet och engagemang utanför arbetet är positivt.

Vår målsättning är att alla delar av vår verksamhet ska ha en hållbar utveckling med ett arbete i ständig förbättring.

Vårt engagemang i specifika projekt spänner även från BRIS till hotade arter i vår svenska fauna och lokala föreningar på orten vi arbetar.